حاصل عمر

پوسيد دل از غم فراقت ساقي
مرديم دگر در اشتياقت ساقي
برخيز و به مِي بيا ببين حاصل عمر
آن بود كه شد به اتفاقت ساقي

ارديبهشت ماه 1390

0 نظرات:

ارسال یک نظر