خنده ي جام

ساقي دلم از عشق تو در دام شده
افسون شراب و خنده ي جام شده
زان شب كه به دل عشق تو الهام شده
سرمستي صد پياله در كام شده

خرداد ماه 1390

0 نظرات:

ارسال یک نظر