به تماشا سوگند

اي عشق تو را به روي زيبا سوگند
بر گنبد ده روزه ي مينا سوگند
يك روز بدون تو نپايد اين چرخ
آن روز كه آيد به تماشا سوگند

مرداد ماه 1381

0 نظرات:

ارسال یک نظر